A u shkon sevapi i sadakasë të vdekurve që nuk kanë qenë musliman? – Dr. Imam Ahmed Kalaja

Pyetje: Nëse japim sadaka për të vdekurit që nuk kanë qenë musliman, a ju shkon atyre sevapi (shpërblimi) apo jo?

Përgjigje: Jo, sevapi i shkon vetëm atyre të vdekurve që kanë qenë prej muslimanëve. Pra, nëse i gjalli jep sadeka me nietin që sevapi i kësaj sadekaje t’i shkojë të vdekurit, i shkon nëse i vdekuri është prej muslimanëve. Dr. Imam Ahmed Kalaja

Pyetje: Nëse japim sadaka për të vdekurit që nuk kanë qenë musliman, a ju shkon atyre sevapi (shpërblimi) apo jo?

Përgjigje: Jo, sevapi i shkon vetëm atyre të vdekurve që kanë qenë prej muslimanëve. Pra, nëse i gjalli jep sadeka me nietin që sevapi i kësaj sadekaje t’i shkojë të vdekurit, i shkon nëse i vdekuri është prej muslimanëve. Dr. Imam Ahmed Kalaja

Në motivimi.net do të gjeni ligjerata dhe pyetje – përgjigje nga Dr. Imam Ahmed Kalaja. Pas çdo artikulli do të gjeni linkun e videos. Ju mund ta ndiqni Dr. Imam Ahmed Kalaja në rrjetet sociale si: Facebook, Twitter, Instagram dhe Youtube.